Vzgojna problematika

Na podlagi dramskih besedil, ki so jih napisali učenci, smo člani projektne skupine oblikovali pedagoške priprave za uporabo pri urah oddelčne skupnosti:

Pedagosko gradivo_Strpnost in medvrstniško nasilje

Pedagosko gradivo_Pravo prijateljstvo je neprecenljivo

Pedagoško gradivo_Empatija, prijateljstvo

Evalvacije učnih ur:

Analiza učne ure_Pravo prijateljstvo je neprecenljivo

Analiza učne ure_Strpnost in medvrstniško nasilje

Analiza delavnice_Empatija, prijateljstvo

Ob slovenskem kulturnem prazniku (6.2.2018) smo izvedli DELAVNICE na temo STRPNOSTI IN KULTURE:

Gradivo za delavnice – 1. in 2. triada: Delavnice_Bodi kulturen, bodi kul_1.in2.triada

Gradivo za delavnice – 3. triada: Delavnice_Da rojak kul bo vsak_3.triada