Učni model – umetnost v VIZ procesu

Skozi projektne aktivnosti bomo oblikovali nabor pedagoških gradiv, katerih skupna točka je vključevanje kulturno-umetniških elementov v pouk. V prvem letu projekta se bomo posvetili predvsem vzgojni problematiki in gradivom za uporabo pri urah oddelčne skupnosti. V drugem letu projekta bomo gradiva razširili na pouk tujih jezikov in druga predmetna področja.

Vse objavljene pedagoške priprave imajo za izhodišče oz. uvodno motivacijo literarne, gledališke in filmske izdelke, ki so jih ustvarili učenci naše šole.