CILJ RAZISKAVE: Izluščiti najbolj problematična področja medsebojnih odnosov na šoli. Ugotoviti, kako jih doživljajo učenci in kako vplivajo na njihov odnos do šole. Nakazati možne rešitve.

POTEK RAZISKAVE: V začetku projekta smo člani projektne skupine oblikovali anketni vprašalnik. Za ciljno skupino smo določili učence 8. razredov. Reševanje je potekalo v e-obliki. Analizirali smo rezultate. Glede na odgovore učencev smo izpostavili 3 najbolj problematična področja medsebojnih odnosov na šoli: NASILJE, NESPOŠTLJIVOST, NESTRPNOST, ki nas bodo usmerjala pri oblikovanju nadaljnjih projektnih vsebin.

Anketni vprašalnik: Erasmus_Anketni vprašalnik_2016

Analiza rezultatov anketeErasmus_Anketa_ANALIZA_2016

NADALJNJE DELO: Ob koncu projekta bomo anketo na isti ciljni skupini izvedli še enkrat in evalvirali rezultate. Ugotoviti želimo, v kolikšni meri bodo projektne aktivnosti prispevale k izboljšanju problematike.