eTWINNING

Predstavljamo cilje in potek dejavnosti projekta eTwinning v šol. letu 2016/17.

Mentorica: Darja Višnar, prof. razrednega pouka

PARTNERSKA ŠOLA: Bedzino Primary School, Poland

CILJI

 ·        Povečati zanimanje učencev za poezijo.

·         Spoznati velikega pesnika tuje države in delček njegovega dela.

·         Razvijati učenčeve jezikovne zmožnosti.

·         Povečati zavedanje o raznolikosti jezikov.

·         Učencem osmisliti učenje tujih jezikov in jim dati možnosti komunikacija z vrstniki.

DELOVNI POSTOPEK:

 1. Predstavitev države
Učenci so skupaj z učiteljico poiskali idejo, kako bi predstavili svojo državo. Svojo idejo so predstavili v PP predstavitvi in jo delili na TwinSpace-u.

 2. Predstavitev sodelujočih skupin

Vsaka skupina je posnela kratek posnetek, na katerem so se učenci predstavili in ga delila na TwinSpace-u.

3. Pesnik in njegovo delo
Vsaka skupina si je izbrala pesnika iz svoje države, napisala kratko predstavitev o njem in jo delila na TwinSpace-u. Nato si je izbrala njegovo pesem, ki jo je zaigrala, posnela kratek posnetek, ki ga objavila na TwinSpace-u.

4. Ugibanje vsebine pesmi
Vsaka skupina si je ogledala posnetek pesmi druge skupine in na TwinSpace-u napisala, kaj meni, da je njena vsebina.

5. Resnična vsebina pesmi

Vsaka skupina je na TwinSpace-u razkrila vsebino svoje pesmi.

6. Zaključek projekta
Vsaka skupina je izdelala spominček, ki predstavlja njeno državo, in ga poslala partnerski državi.